Tegemoetkoming in de kosten: de zorgtoeslagGeachte heer/mevrouw,

Volgend jaar komt er een nieuw zorgstelsel in Nederland. Ook u krijgt een nieuwe ziektekostenverzekering. Als
financieel adviseur informeren wij u graag over de belangrijkste veranderingen voor u. Over de vergoedingen, de
(hogere) kosten én de mogelijkheid om een tegemoetkoming in die kosten te ontvangen.

Vergoedingen in het basispakket
De opvallendste verandering is dat het verschil tussen ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekering
verdwijnt. Met ingang van 1 januari 2006 heeft iedereen dezelfde basisverzekering. Daarin zijn vrijwel dezelfde
vergoedingen opgenomen als nu in het ziekenfondspakket. Wel is het mogelijk om een aanvullende verzekering
af te sluiten, als u wilt dat meer medische kosten worden vergoed.

Tegemoetkoming voor hogere premie
Nog een belangrijke verandering: de premie gaat fors omhoog. De vaste (nominale) premie voor de
basisverzekering bedraagt zo'n 1100 euro per jaar. Dat is aanzienlijk meer dan de huidige ziekenfondspremie.
Gelukkig is het wel mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen: de zorgtoeslag. Afhankelijk
van uw inkomen ontvangt u van de Belastingdienst een bijdrage in de zorgkosten. Voor alleenstaanden
maximaal 420 euro per jaar, gezinnen maximaal 1.190 euro per jaar.

Op de volgende twee bladzijden hebben wij informatie over het nieuwe zorgstelsel en de zorgtoeslag voor u op
een rijtje gezet. U leest daar onder meer hoe u de toeslag moet aanvragen. Wij hopen u met deze belangrijke
informatie van dienst te zijn. Wilt u meer weten over de nieuwe basisverzekering, de mogelijkheden voor een
aanvullende verzekering of de keuze van een goede zorgverzekeraar, dan nodigen wij u van harte uit contact met
ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Adriaans Assurantiën
Het nieuwe zorgstelsel


De belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje

Vanaf 1 januari 2006
- Iedereen van 18 jaar en ouder moet zich verplicht verzekeren voor de nieuwe basisverzekering. Het
onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering vervalt. Als u geen nieuwe verzekering
afsluit, krijgt u een boete.
- Elke zorgverzekeraar zal iedereen moeten accepteren voor de basisverzekering, ongeacht leeftijd,
gezondheidstoestand of inkomen.
- De vaste, nominale premie voor de basisverzekering is voor iedereen gelijk en bedraagt naar
verwachting ongeveer 1100 euro per jaar. Daarnaast is er een inkomensafhankelijke bijdrage die op het
loon wordt ingehouden. Werkgevers zijn verplicht deze bedrage aan werknemers te vergoeden.
- Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
- Een no-claimregeling wordt ingevoerd voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Per jaar kan een
verzekerde maximaal 255 euro terugontvangen.
- Het basispakket aan vergoedingen is vergelijkbaar met het huidige ziekenfondspakket.
- Uiterlijk 16 december 2005 ontvangt iedereen een aanbod voor een nieuwe zorgverzekering. U kunt tot
1 maart 2006 uw keuze voor de meest geschikte verzekering maken.


De zorgtoeslag
Ongeveer 6 miljoen huishoudens zullen voor een zorgtoeslag in aanmerking komen. De Belastingdienst
zal de toeslag maandelijks uitbetalen.

Komt u in aanmerking voor zorgtoeslag?
Of u recht heeft op de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen.Alleenstaanden met een inkomen tot
ongeveer 26.000 euro kunnen een zorgtoeslag krijgen, partners kunnen een zorgtoeslag krijgen
wanneer hun gezinsinkomen niet meer dan ongeveer 41.000 euro bedraagt. Als u nu verzekerd bent via
het ziekenfonds, komt u er vrijwel zeker voor in aanmerking. Ook wanneer u nu huursubsidie ontvangt,
heeft u bijna altijd recht op een zorgtoeslag. U moet echter wel persoonlijk de zorgtoeslag aanvragen
bij de Belastingdienst, via een speciaal formulier van de Belastingdienst.

Hoe hoog is de toeslag?
De hoogte van de toeslag bedraagt maximaal 425 euro voor alleenstaanden en 1200 euro voor
meerpersoonshuishoudens.

Hoe vraagt u de toeslag aan?
De Belastingdienst verstuurt al in september automatisch aanvraagformulieren naar huishoudens die op
grond van hun inkomensgegevens in aanmerking zouden kunnen komen voor een zorgtoeslag. Op het
formulier heeft de Belastingdienst de meeste gegevens al voor u ingevuld. Er wordt ook een schatting
gemaakt van uw inkomen in 2006. Het is belangrijk dat u die gegevens controleert en waar nodig
corrigeert. Als u huursubsidie ontvangt, krijgt u overigens een gecombineerd aanvraagformulier
toegezonden, voor zowel de huursubsidie als de zorgtoeslag.
Wanneer u eind september nog geen formulier heeft ontvangen en wel recht denkt te hebben op een
zorgtoeslag, kun u het formulier opvragen via www.toeslagen.nl of via de Belastingtelefoon (0800 ­
0543). U moet de aanvraag voor de toeslag vóór 1 november 2005 indienen. Als alles correct is
ingevuld en u voldoet aan de voorwaarden voor een toeslag, dan ontvangt u eind december 2005 de
eerste toeslag vlak voordat u de eerste ziektekostenpremie per januari 2006 moet betalen. Vraagt u de
toeslag later aan, dan ontvangt u het bedrag ook later. Wel heeft u dan met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2006 recht op de zorgtoeslag.


Wat moet u verder doen?
Verder bent u verplicht om wijzigingen in inkomen, gezins- of leefomstandigheden zo snel mogelijk
aan de Belastingdienst door te geven. Verandering in inkomen of huishouden kan leiden tot een hogere
of lagere toeslag. Teveel ontvangen toeslag moet worden terugbetaald.

Meer informatie?
Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht als u meer informatie wilt over de basisverzekering, de
aanvraag van de zorgtoeslag of de mogelijkheden voor een aanvullende verzekering.