Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De WAO wordt per 1 januari 2006 vervangen door de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Die bestaat uit een regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en een regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Voor meer informatie klik op onderstaande mogelijkheden