Bankgarantie

Een bankgarantie is een zekerheidsinstrument, waarin de garantiestellende bank toezegt een vastgesteld bedrag te betalen aan een begunstigde, indien deze laatste schriftelijk verklaart dat de tegenpartij (de opdrachtgever van de bankgarantie) bepaalde - met name genoemde - verplichtingen niet is nagekomen.

Een bankgarantie is geen betalingsinstrument. Het is een zekerheid om 'achter de hand' te hebben. Indien de opdrachtgever van de garantie niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan kan de begunstigde de garantie aanspreken (claimen).