Pensioenvoorzieningen

 
De meeste mensen denken bij pensioen aan het ouderdomspensioen. Dit is de uitkering die iemand krijgt bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Het begrip pensioen is echter veel ruimer: een uitkering die ontvangen kan worden vanaf het moment dat u zelf niet meer voor een inkomen kunt zorgen (dus ook het nabestaanden-pensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen).
Een pensioen is opgebouwd uit 3 pijlers:

  • Een uitkering uit overheidsgeld (AOW, ANW en WAO). De AOW-uitkering ontvangt u na uw 65e, de ANW keert uit aan de nabestaanden en de WAO keert uit aan arbeidsongeschikten. 
  • Een pensioenvoorziening via werkgever, er wordt vaak ook een eigen bijdrage gevraagd, welke van het brutoloon ingehouden wordt.
  • Een aanvullend privé-pensioen. U spaart zelf bij.

Levensloopregeling
Straks kunnen alle werknemers deelnemen aan de levensloopregeling. Hiermee kunnen zij geld sparen voor een periode van onbetaald verlof. Met de nieuwe levensloopregeling stelt het kabinet meer mensen in staat werk en privé beter te combineren.

Indien u dit wenst kunnen wij uw totale pensioen voor u in beeld brengen.

[Lees verder] 


Hoe houden we onze oude dag betaalbaar?

Vanaf 2010 zullen honderdduizenden Nederlanders een beroep doen op de AOW en hun eventueel opgebouwde aanvullend pensioen. In 2030 wonen er 4 miljoen 65-plussers in ons land. Hoe houden we onze oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar? Dat is de vraag die zowel de overheid als de pensioenfondsen op het ogenblik bezighoudt.

[Lees verder]