AOW: eerste pijler

Het inkomen van 65-plussers bestaat voornamelijk uit AOW en een aanvullend pensioen uit een vroegere baan of banen. Het recht op AOW is geregeld in de Algemene Ouderdomswet. Deze wet heeft tot doel om de hele bevolking van Nederland te verzekeren voor de oude dag. In principe is iedere burger tussen de leeftijd van 15 en 65 jaar verzekerd voor de AOW. Er bestaat geen onderscheid tussen mannen en vrouwen of werkenden en niet-werkenden. AOW gaat in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Het recht op pensioen eindigt op de dag volgend op de dag van overlijden.

Lees verder op de site van het SZW