Nabestaandenpensioenen

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de financiële gevolgen als uw echtgenoot, partner of (pleeg)ouder(s) komt te overlijden. Want zijn of haar inkomsten vallen weg en dat heeft consequenties voor de achterblijvende partner en kinderen.
Hieronder vindt u informatie over de nabestaandenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) en aanvullende regelingen voor uw pensioenvoorziening.

Lees verder op de site van het SZW