Privévoorzieningen: derde pijler

Hoe kunt u zelf sparen voor uw oude dag? 

Heeft u geen of niet genoeg pensioenrechten opgebouwd, dan kunt u privévoorzieningen treffen die een aanvulling bieden op uw AOW-pensioen. Bijvoorbeeld door geld te sparen, te beleggen of een lijfrentepolis te kopen.

Lees verder op de site van het SZW