Algemene schade

Heeft u schade op bijv.: opstal, inboedel, glas of tijdens uw vakantie? Download dan het onderstaande formulier en vul dit zo compleet mogelijk in. Waarna u het bij ons kantoor kan afgeven of naar ons kunt opsturen.

Als u onkosten heeft gemaakt, dan graag ook de originele rekeningen bijvoegen.

Na ontvangst van het schadeformulier zullen wij zo spoedig mogelijk uw schade in behandeling nemen en aanmelden bij de verzekeringsmaatschappij.

N.B. Vergeet niet het formulier te ondertekenen en de datum in te vullen. Zonder uw handtekening en datum kunnen wij de schade niet in behandeling nemen.