ARAG Rechtsbijstand

In de markt neemt ARAG een unieke positie in door haar innovatieve aanbod van producten en diensten. Onze producten zijn modulair opgebouwd rondom personen of ondernemingen. Hun behoeften staan centraal in onze werkwijze.

Traditioneel verlenen rechtsbijstandverzekeraars in Nederland de rechtshulp in natura. Hiervoor heeft ARAG inmiddels meer dan 230 juridische professionals in dienst. In 2003 hielpen zij gezamenlijk ruim 44.000 cliënten bij juridische geschillen.

In 1993 heeft ARAG het ARAG Advocatennetwerk® opgericht. Met dit netwerk kan aan de verzekerde vaker dicht bij huis rechtsbijstand worden verleend.

Dienstverlening
In de laatste jaren heeft ARAG zich ontwikkeld van een traditionele rechtsbijstandverzekeraar naar een brede juridische dienstverlener. In 2000 introduceerde ARAG daarom de vernieuwde ProRechtPolis® Particulier. Deze ontwikkeling werd in 2002 voortgezet met de introductie van de ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt.

Daarnaast kunnen cliënten een beroep doen op de dienstverlening van Rechtswijzer B.V. voor professionele juridische ondersteuning. Rechtswijzer beschikt over een eigen netwerk van dienstverleners; een advocaat of jurist die een vraag kan beantwoorden of juridische bijstand kan verlenen is snel gevonden. Cliënten profiteren daarbij van de inkoopkracht van Rechtswijzer. Hierdoor betalen zij in veel gevallen een (veel) lager uurbedrag.

Assurantietussenpersonen
ARAG biedt haar producten uitsluitend aan via onafhankelijke assurantietussenpersonen. De intensieve samenwerking met deze professionals is één van de fundamenten onder het bedrijf. Naast het aanbieden van ARAG-producten betrekken wij onze assurantietussenpersonen ook voortdurend bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, zodat we in de markt altijd voorop lopen.

Aanvraagformulier ARAG Particulier


[Ga terug]